Centrum Psychologiczne EGO


Uwaga, zmiana adresu.  


Aktualny adres:  


Adres: Centrum Psychologiczne EGO
Radom 26-600  ul. Biznesowa 2 lok.1
Tel:  0 48 3816000
        0 605 743 613

e-mail: badania@psycholog.pilicka.pl

 

Oferujemy usługi psychologiczne:

  • psychotechnika - badania kwalifikacyjne dla kierowców, operatorów wózków widłowych,

  •  do posługiwania się bronią

  • diagnoza psychologiczna

  • pomoc psychologiczna, psychoterapia 
    szkolenia 

W ramach Centrum Psychologicznego EGO działa Pracownia Badania Kierowców powstała w styczniu 2008 r. Uzyskała ona upoważnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń

Nasz personel:

 

mgr Dorota Mitek-Zimnicka
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.  
Specjalista II stopnia - psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień. 
Posiada uprawnienia do badania kierowców potwierdzone w Instytucie Transportu Samo chodowego od 2007 roku. 
Ukończyła szkolenie w 2001 roku w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Krakowie wymagane do nabycia uprawnień do badania osób posługujących się bronią (wpis do rejestru Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu).
Wieloletni biegły sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu.
Odbyła wiele szkoleń podwyższających kompetencje zawodowe w zakresie pomocy psychologicznej i diagnozy klinicznej.

Współpracownicy:


Ewelina Balcerowska-Mróz (ur. 1986)
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie (2009). Psycholog uprawniony do badań w zakresie psychologii transportu - nr LL-153 w ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa lubelskiego. Uprawnienia zdobyła na wydziale psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 r. Posiada doświadczenie w badaniach kwalifikacyjnych kierowców, doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną, a także w zakresie poradnictwa zawodowego oraz terapii indywidualnej.
Z zamiłowania trener kompetencji miękkich i rozwoju osobistego. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, a także indywidualne poradnictwo zawodowe. Stale podnosi swoje kompetencje.

 

 

 

 

 Copyright © EGO    | O firmie | Pomoc psychologiczna | Diagnoza psychologiczna | Psychotechnika | Treningi i szkolenia | Cennik | Dojazd

stat4u